«Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης»

«Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης»
«Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾿ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι.».

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ (ΤΟΥ "ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ"). ΠΡΑΚΤΩΡ ΜΑΪΛΗΣ Νο 2

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΜΑΣ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΙ" ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ;
video